Turbo

Vysprávky tryskovou metodou Turbo

 

Trysková metoda slouží k provádění oprav lokálních poruch krytu vozovek. Spočívá v nanesení vrstvy pojiva a kameniva na očištěný poškozený povrch vozovky pod tlakem, s použitím speciálního zařízení.

Pro technologii vysprávek tryskovou metodou se používá:

  • pojivo (asfaltová emulze) s obsahem asfaltu min. 65%
  • přírodní drcené kamenivo prané frakce 2,5 mm

Samotná technologie opravy je rozdělena do čtyř fází pracovního postupu:

  1. očištění poškozeného povrchu vozovky vyfoukáním vzduchem pod tlakem
  2. postřik povrchu vozovky asfaltovým pojivem
  3. nanesení vrstvy kameniva obaleného pojivem
  4. posyp zastříknutého povrchu vozovky nebo nanesené asfaltové směsi kamenivem (podrcení)


Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů